Gvoždje (Fe)

Gvoždje je hemijski element koji je u periodnom sistemu obeležen simbolom Fe. Atomski (redni) broj gvoždja je 26, a njegova atomska masa je 55,845. Simbol Fe potiče latinske reči ferrum, što znači gvoždje.

U zemljinoj kori udeo gvoždja je oko 5%. Pretpostavlja se da je u celoj Zemlji prisutan sa oko 37%, što ga čini najrasprostranjenijim metalnim elementom. Najznačajniji minerali u kojima je zastupljeno gvoždje su: hematit (Fe2O3), limonit (FeO(OH)), magnetit (Fe3O4); pirit (FeS) i siderit (FeCO3) 

Gvoždje je mekan metal srebrnasto-sjajne boje, koji veoma lako korodira. Zbog veće čvrstoće, koristi se u obliku legure, pre svega čelika (legura sa manganom, hromom, molibdenom, vanadijumom i mnogim drugim elementima). 

Zbog široke zastupljenosti, gvoždje predstavlja najznačajniji tehnički metal. Njegova upotreba je izuzetno velika u gradjevinarstu, mostogradnji, izradi različitih mašina kao i veliki broj sitnica koje se upotrebljavamo u svakodnevnom životu – spajalice, igle, eksri, šrafovi, čelične konzerve za hranu, itd.

fe : US$/t