Mesing

Mesing je legura bakra i cinka (sadržaj cinka oko 40%). Alfa mesing sadrži 36% cinka i ima dobre mehaničke osobine i otpornost na koroziju, ali lošiju električnu provodljivost.

Beta mesing sadrži 30%- 36% cinka i ima prostorno centriranu kubičnu rešetku. Lomljiv je, ali ima veću tvrdoću u odnosu na alfa mesing. Gama mesing sadrži više od 45% cinka i nije pogodan za obradu.

mesing : US$/t