Aluminijum (Al)

Aluminijum je jedan od najrasprostranjenijih metala u prirodi. U periodnom sistemu obeležen je simbolom Al.

Njegov atomski broj je 13, a atomska masa aluminijuma je 26.981538. Čist aluminijum je mek, ali se dodavanjem male količine drugih legirajućih elemenata kao što su mangan, silicijum, bakar i magnezijum povećava čvrstoća metala. Predmeti od aluminijuma poseduju veliku otpornost na koroziju zbog tankog sloja oksida koji se brzo stvara na površini.

Aluminijum i njegove legure imaju široku upotrebu u industriji automobila, aviona, a u ambalažnoj industriji koristi se za izradu limenki za piće, posuda i folija za pakovanje hrane.

al : 1889.00 US$/t
Galerija slika
    Aluminijum klasa 1 Aluminijum meki Aluminijum tvrdi