Cink (Zn)

Cink je hemijski element koji je u periodnom sistemu obeležen simbolom Zn. Njegov atomski (redni) broj je 30, a atomska masa je 65,409.

Boja cinka je plavkasto-bela i može se lako kovati, valjati i izvlačiti u žicu. U prirodi ga nema u elementarnom stanju. Dobija se sulfidne rude sfalerita (ZnS) i karbonata smitsonita (ZnCO3).

Cink se upotrebljava u građevinarstvu za izradu krovnih pokrivača, oluka i raznih posuda (kante, kade, itd), za galvanizaciju čeličnih proizvoda radi zaštite od korozije. Dodaje se u proizvodnji različitih legura.

zn : 2229.50 US$/t
Galerija slika