Kalaj (Sn)

Kalaj je hemijski element koji je u periodnom sistemu obeležen simbolom Sn. Atomski (redni) broj kalaja je 50, a atomska masa iznosi 118.710.

Sjajnan je i srebrno-bele boje. Kalaj je mek i elestičan metal sa niskom tačkom topljenja. Otporan je na koroziju, neotrovan je. i poseduje visok stepen provodljivosti.

Koristi se za zaštitu čeličnih limova, a zbog dobre provodljivosti ima široku upotrebu u elektronici. Rimljani su ga nazivali stagnum od čega je nastao latinski naziv stannum. Do 19. veka korišćen je za izradu kuhinjskog posuđa - tanjira, činija, pivskih krigli. 

sn : 22800.00 US$/t