Olovo (Pb)

Olovo je hemijski element koji je u periodnom sistemu obeležen simbolom Pb. Njegov atomski (redni) broj je 82, a atomska masa iznosi 207.2.

U elementarnom stanju je sivkaste boje, sjajan, mekan i mehanički slab metal. Lako se valja u tanke folije i ekstrudira u obliku cevi. Njegova tačka topljenja je niska, 327,5°C.

Otporan je na koroziju i prema većini kiselina – ne otapa se u hlorovodoničnoj, fluorovodoničnoj i sumpornoj kiselini. Vrlo često se pojavljuje u rudama zajedno s cinkom.

Posle gvoždja i cinka, olovo je najjeftiniji tehnički metal. Od njega se prave akumulatori, kablovi, električni osigurači, zaštitni oklopi protiv rendgenskih zraka, cevi, puščana zrna, uređaji otporni na sumpornu kiselinu i sl. 

pb : 2099.00 US$/t
Galerija slika
    Olovo