Proizvodi

Mi pripremamo materijal visokog stepena kvaliteta. Naši klijenti su: veliki trgovci, čeličane, topionice bakra i aluminijuma.

Procesi u reciklažnom centru su konzistentni i podrazumevaju stalni nadzor i kontrolu kvaliteta.

Sekundarne sirovine sortiraju se magnetnom separacijom, mašinski i ručno, a zatim se pakuju i spremaju za dalju preradu.

Vršimo otkup sledećih sekundarnih sirovina metalnog porekla:

 

Al I klasa

Metal  visoke čistoće, neoksidovan, bez prisustva primesa.
Proizvodi: Aluminijumska užad i kablovi.

Al meki 

Različiti tipovi mekog aluminijuma, bez primesa drugih metala.
Proizvodi: Različiti aluminijumski limovi i drugi proizvodi od mekog aluminijuma.

Al tvrdi

Različiti tipovi livenog aluminijuma, sa prisustvom primesa ulja, masti i gvoždja.
Proizvodi: Blokovi motora, klipovi, i sl.

Bakar klasa 1

Metal visoke čistoće, neoksidovan, bez prisustva ulja, masti i drugih primesa. |
Proizvodi: bakarna užad i kablovi.

Bakar klasa 2

Metal nešto niže čistoće. Može biti oksidovan i posedovati nizak sadržaj primesa masti, boja, plastike i drugih metala (gvoždja, kalaja). Primese zemlje, kamenja, prašine i sl. nisu prihvatlive.
Proizvodi: Visoko oksidovani bakarni kablovi i žica, bakarne šipke, cevi, limovi, itd.

Mesing 

Legura bakra i cinka bakr žute do zlatnožute boje, bez primesa masti, ulja ili boja.
Proizvodi: Mašinski delovi (biksne, zupčanici, itd.) 

Bronza

Veliki broj legura bakra, najčešće s kalajem, ali i sa drugim elementima kao što su fosfor, mangan, aluminijum i silicijum.
Proizvodi: Mašini delovi, razni ukrasni predmeti.

Elektromotori 

Ova kategorija obuhvata širok spektar tipova i dimenzija elektromotora, sem elektromotora iz frižidera.

Hladnjaci 

Hladnjaci iz vozila ili iz isparivača. Mogu biti od: a) mesinga i bakra, b) aluminijuma i bakra ili c) aluminijuma (moguće su primese gvoždja)

Cink

Metal plavičaste boje od kojeg se proizvode različiti limovi. Kontaminacija nije prihvatljiva.
Proizvodi: Upotrebljava u građevinarstvu za izradu krovnih pokrivača, oluka i raznih posuda (kante, kade, itd).

Olovo

Metal sivkaste boje, sjajan i mekan. Kontaminacija nije prihvatljiva.
Proizvodi: štamparska slova, puščana zrna, limovi, oklopi protiv rendgenskih zraka.

Prohrom

Legura čelika, legirana hromom (Cr) i niklom (Ni). Rezistentni su na koroziju i imaju antimagnetno svojstvo.
Proizvodi: Različito posudje iz prehrambene industije, razni profili i cevi.

Ukoliko želite više informacija vezane za otkup otpadnih metala, molimo Vas da popunite formular (dole), ili da nas kontaktirate na 063 493 880