Životna sredina

Reciklaža sekundarnih sirovina metalnog porekla doprinosi kako očuvanju životne sredine, tako i samoj industriji. Reciklažom metala, kao što su aluminijum, bakar, olovo, zink i kalaj, smanjuje se zavisnost industrije od ograničenih prirodnih resursa. Za proizvodnju metala preradom otpadnih sirovina potrebno daleko manje energije u odnosu na proizvodnju metala iz prirodnih resursa. Na primer, reciklažom aluminijuma uštedi se oko 95% energije, kao i značajne količine prirodnih resursa – boksita. Takođe, smanjuje se negativan uticaj emisije ugljen-dioksida.

Metal je permanentan material; jednom kada se proizvede, metal zauvek ostaje metal i može biti beskrajno recikliran bez gubitka kvaliteta. Tako je oko 75% ukupno na svetu proizvedenog aluminijuma i dalje danas u upotrebi. Bakra je oko 40%, dok je procenat gvožđa dostigao 80%.

The Life Cycle Circle – Source: European Aluminium Association ©